CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI

CIMA for CPA Aust.

Thời Lượng: 48 giờ

Số Buổi: 12 buổi

Ngày Khai Giảng
28/4

Hình Thức: FULL SUPPORT

8.400.000 đồng

Ethics & Governance

Thời Lượng: 44 giờ

Số Buổi: 11 buổi

Ngày Khai Giảng
24/2

Hình Thức: FULL SUPPORT

6.000.000 đồng

Strategic Management Accounting

Thời Lượng: 44 giờ

Số Buổi: 11 buổi

Ngày Khai Giảng
24/2

Hình Thức: FULL SUPPORT

6.000.000 đồng

Financial Reporting

Thời Lượng: 54 giờ

Số Buổi: 15 buổi

Ngày Khai Giảng
25/2

Hình Thức: FULL SUPPORT

7.500.000 đồng

Advanced Audit & Assurance

Thời Lượng: 16 giờ

Số Buổi: 5 buổi

Ngày Khai Giảng
31/3

Hình Thức: REVISION

1.800.000 đồng

Global Strategy & Leadership

Thời Lượng: 20 giờ

Số Buổi: 5 buổi

Ngày Khai Giảng
7/4

Hình Thức: REVISION

2.400.000 đồng

Ethics & Governance

Thời Lượng: 20 giờ

Số Buổi: 5 buổi

Ngày Khai Giảng
31/3

Hình Thức: REVISION

2.400.000 đồng

Strategic Management Accounting

Thời Lượng: 20 giờ

Số Buổi: 5 buổi

Ngày Khai Giảng
1/4

Hình Thức: REVISION

2.400.000 đồng

Financial Reporting

Thời Lượng: 22 giờ

Số Buổi: 7 buổi

Ngày Khai Giảng
2/4

Hình Thức: REVISION

2.700.000 đồng

Financial Risk Management

Thời Lượng: 16 giờ

Số Buổi: 5 buổi

Ngày Khai Giảng
1/4

Hình Thức: REVISION

1.800.000 VNĐ

TẠI SAO CHỌN FINERGY

CHI PHÍ HỢP LÝ

TÀI LIỆU ÔN THI

HOÀN TIỀN 100%
NẾU KHÔNG ĐẬU

SỐ HỌC VIÊN GIỚI HẠN

GIẢNG VIÊN LÀ HỘI VIÊN CPA AUSTRALIA

THỜI LƯỢNG NGẮN

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Lê Hoàng Phúc, CPA (Aust.)
Senior Auditor - PwC

Là kiểm toán viên, tôi phải đối mặt với quỹ thời gian hạn hẹp. Phương pháp Revision của thầy Minh rất sáng tạo, cho tôi thấy bức tranh tổng thể cả môn học, và sau Revision tôi biết ngay cần phải xem lại, đào sâu, tập trung phần nào. Thầy cũng đưa nhiều casestudy thực tế biến các khái niệm phức tạp trở nên gần gũi và dễ hiểu. và các tip khi đi thi. Tôi đã hoàn thành môn thi cuối khá tốt dù chỉ có thời gian ngắn để học.

Lê Khánh Trang, CPA (Aust.)
Senior Auditor - PwC

Anh Minh là một người hướng dẫn rất nhiệt tình và tâm huyết. Cách tóm tắt ý chính theo từng chương của anh Minh đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc tự hệ thống lại kiến thức môn học, và hoàn thành chương trình CPA Australia với 4/6 môn đạt điểm High Distinction

Võ Đức Lương, CPA (Aust.)
Research & Consulting Analyst - CBRE

Tôi đã tham gia lớp học của thầy Minh và cảm thấy cách truyền đạt rất ngắn gọn và dễ hiểu
hợp cho những người bận rộn, không có thời gian đi học như tôi. Nhờ hướng dẫn của thầy Minh giúp tôi hoàn thành chương trình CPA Australia trong thời gian rất ngắn