Advanced Audit & Assurance

MÔ TẢ MÔN HỌC
Advanced Audit & Assurance giúp học viên hiểu được tính chất và sự đa dạng của các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính. Môn học cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các quy trình, phương phát và thủ tục kiểm toán. Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến muc tiêu của ngành, sự phát triển trong hiện tại và tương lai của hoạt động kiểm toán

Môn học Advanced Audit & Assurance sẽ giúp học viên:

 • Cung cấp cho ứng viên những kiến ​​thức cần thiết để:

  • Xây dựng và áp dụng các thủ tục kiểm toán

  • Hiểu thực trạng doanh nghiệp và môi trường để thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán

  • phát triển sự đánh giá chuyên nghiệp

  • phát triển nhận thức về đạo đức, các giá trị và thái độ mong muốn của các chuyên gia kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ở bất cứ nơi nào trên thế giới

 • Phát triển sự hiểu biết về kết luận kiểm toán và yêu cầu báo cáo phù hợp với các chuẩn mực quốc tế có liên quan

 • Phát triển nhận thức của người học về sự phát triển hiện tại và tương lai liên quan đến hoạt động kiểm toán.

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề thi Advanced Audit & Assurance 100% câu hỏi trắc nghiệm

SYLLABUS
MODULENỘI DUNGPHÂN BỔ THỜI GIAN HỌCTỶ TRỌNG ĐIỂM
1 - Assurance services framework
 • The internationalization of auditing: IFAC, IAASB and IFIAR
 • Regulation of auditing in Australia & New Zealand
 • International Framework for Assurance
 • Engagements
 • Code of Ethics for Professional
 • Accountants
 • Quality control 
 • Drivers of audit quality 
 • Reasonable and limited assurance 
 • Attestation and direct engagements 
 • Elements of an assurance engagement
 • 11%12%
  2 - General audit principles and auditor responsibilities
 • Auditing standards
 • Application of ISAs
 • Public sector perspective
 • Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with international standards on auditing
 • Professional skepticism
 • Terms of audit engagements
 • Auditor independence for the audit of financial statements
 • Quality control for audits
 • Audit documentation
 • The auditor's responsibility to consider fraud in an audit
 • Going concern
 • Communication of audit matters with those charged with governance
 • Communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management
 • 14%15%
  3. Understanding the entity, assessing risk and responding to risks
 • Overview of standards covering risk assessment and response to assessed risks
 • Planning an audit of financial statements
 • Audit materiality
 • Financial statement assertions
 • Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity and its environment
 • Understanding the client's business model
 • Strategic analysis
 • Techniques used in strategic analysis
 • Analytical procedures
 • Responding to assessed risks
 • Evaluation of misstatements identified during the audit
 • 16%18%
  4 - The auditor’s response to assessed risks
 • Sufficient appropriate audit evidence
 • Tests of controls
 • Substantive audit procedures
 • Advanced evidence-gathering issues
 • Using the work of other auditors and experts
 • Evidence-gathering in an e-commerce environment
 • Subsequent events
 • Completion
 • 16%18%
  5 - Audit conclusions and reporting requirements
 • Reports associated with reasonable assurance engagements
 • Reports providing limited assurance
 • Reports providing no assurance
 • 15%16%
  6 - Performance engagements
 • Assurance standards and regulation
 • Structure of a performance audit 
 • Responsibilities in performance audits 
 • Project identification stage 
 • Planning stage 
 • Economy, efficiency and effectiveness 
 • Performance information and indicators 
 • Conducting the performance audit 
 • Reporting stage 
 • Follow-up audits
 • 8%9%
  7 - Other assurance services
 • The nature and characteristics of assurance services 
 • Recent trends in other assurance services
 • Assurance on prospective financial information 
 • Assurance on non-financial information
 • Assurance on systems and processes 
 • Assurance on behavior 
 • Continuous auditing
 • Integrated reporting (IR) and assurance
 • New competencies for assurance practitioners
 • Internal audit
 • 11%12%
  Case study9%
  LỊCH HỌC DỰ KIẾN
  CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC

  GIẢNG VIÊN

  Lê Minh, CPA (Aust.), ACMA, CGMA

  Nguyễn Thảo Vy, CPA (Aust.)

  CHI TIẾT KHÓA HỌC

  REVISION
  Ngày khai giảng31/3
  Thời lượng16 giờ
  Số buổi5 buổi
  Pass guarantee40%
  Học phí1.800.000 đồng
  ĐĂNG KÝ

  1-on-1 CUSTOMIZED

  Nếu bạn không thể tham gia được các lớp của FINERGY, bạn có thể tự thiết kế khóa học của bạn tùy theo nhu cầu bản thân.

  Ngày khai giảngThời lượngSố buổi
  Bạn được linh hoạt về mặt thời gian, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bản thân
  Ngôn ngữĐịa điểm họcHình thức
 • Tiếng Việt
 • Nhà
 • Skype
 • Tiếng Anh
 • Cafe
 • Trực tiếp
 • Nhận tư vấn từ FINERGY