Financial Risk Management

MÔ TẢ MÔN HỌC
Môn học này trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để đánh giá rủi ro tài chính (bao gồm cả rủi ro tài trợ và rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường từ lãi suất, tỷ giá hoặc biến động giá hàng hóa, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động) và quản lý chúng một cách chiến lược bằng việc sử dụng các công cụ tài chính

Môn Financial Risk Management mở rộng khái niệm “Governance framework” (Các khuôn khổ quản trị) trong môn Ethics & Governance, tìm hiểu sâu hơn về quá trình thẩm định đầu tư được học ở môn Strategic Management Accounting, và kế toán các công cụ phòng vệ phái sinh phức tạp theo chuẩn mực IFRS được học ở môn Financial Reporting

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề thi Financial Risk Management 100% câu hỏi trắc nghiệm

SYLLABUS
MODULENỘI DUNGPHÂN BỔ THỜI GIAN HỌCTỶ TRỌNG ĐIỂM
1 - Introduction to financial risk management  
 • Introduction to Risk and financial risk
 • ERM framework
 • Financial risk in different industry sectors
 • The framework for FRM
 • 10%10%
  2 - Management of liquidity, debt and equity
 • Cash flow management
 • Working capital management
 • Cost of capital and capital structure
 • 10%10%
  3 - Financing and evaluating investments
 • Sources of funds for business
 • Cost of capital and capital structure
 • Capital budgeting techniques
 • Derivatives
 • 14%14%
  4 – Derivatives
 • The role of derivatives in financial risk management 
 • Futures
 • Forwards
 • Swaps
 • Options
 • Exotic derivatives and hybrids
 • Managing the counterparty component of credit risk and operational risk
 • 10%10%
  5 - Interest rate risk management
 • Background
 • Key steps in interest rate risk management
 • 14%14%
  6 - Foreign exchange and commodity risk management
 • Foreign exchange risk 
 • Commodity risk
 • 14%14%
  7 - Accounting for derivatives and hedge relationships
 • Accounting concepts (Key steps in IRRM)
 • Hedge accounting
 • 14%14%
  8 - Controlling risks
 • Culture of financial risk management
 • Risk management framework
 • Case study in financial risk control management
 • Internal control framework
 • Regulations
 • Governance framework for financial risk management
 • Operational risks
 • Accounting disclosure requirements
 • 14%14%
  LỊCH HỌC DỰ KIẾN
  CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC

  GIẢNG VIÊN

  Lê Minh, CPA (Aust.), ACMA, CGMA

  Nguyễn Thảo Vy, CPA (Aust.)

  CHI TIẾT KHÓA HỌC

  REVISION
  Ngày khai giảng1/4
  Thời lượng16 giờ
  Số buổi5 buổi
  Pass guarantee40%
  Học phí1.800.000 đồng
  ĐĂNG KÝ

  1-on-1 CUSTOMIZED

  Nếu bạn không thể tham gia được các lớp của FINERGY, bạn có thể tự thiết kế khóa học của bạn tùy theo nhu cầu bản thân.

  Ngày khai giảngThời lượngSố buổi
  Bạn được linh hoạt về mặt thời gian, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bản thân
  Ngôn ngữĐịa điểm họcHình thức
 • Tiếng Việt
 • Nhà
 • Skype
 • Tiếng Anh
 • Cafe
 • Trực tiếp
 • Nhận tư vấn từ FINERGY