Học phí chương trình CPA Úc (CPA Australia)

Lệ phí, học phí cho chương trình CPA Úc (CPA Australia) là một trong những điểm bạn cần quan tâm trước khi theo đuổi chứng chỉ này. Dưới đây là một vài thông tin tham khảo về chi phí cho chương trình CPA Úc (CPA Australia), mong rằng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Học phí dưới đây cập nhật cho kỳ 1 năm 2018, ước tính theo tỷ giá AUD/VND = 17,700. Để có thông tin được cập nhật và chính xác nhất, vui lòng vào link truy cập trang web của CPA Australia


PHÍ ĐĂNG KÍ HỌC VIÊN MỚI


PHÍ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CPA ÚC – CẤP ĐỘ NỀN TẢNG (FOUNDATION)


PHÍ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CPA ÚC – CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP (PROFESSIONAL)​

 *Đóng trước 17/1/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *