Strategic Case Study – CIMA

MÔ TẢ MÔN HỌC
Strategic Case Study là môn thi cuối cùng trong tổng số 16 môn của chương trình CIMA. Với vai trò giả định là Senior Finance Manager/Finance Director, học viên cần có được tầm nhìn dài hạn và đưa ra được những chiến lược cho doanh nghiệp, như đo lường, phân tích rủi ro; tư vấn quyết định chiến lược; đánh giá cơ hội đầu tư và phát triển tiềm năng; tư vấn quyết định tài trợ vốn…

Đề thi dựa trên Case Study giả định được cung cấp cho học viên trước khi thi, và sử dụng kiến thức nền tảng của 3 môn cấp độ chiến lược bao gồm:

  • E3: Strategic Management (Quản trị chiến lược)

  • F3: Financial Strategy (Chiến lược tài chính)

  • P3: Risk Management (Quản trị rủi ro)

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề thi SCS gồm 3 bài tập tự luận dựa trên Case Study đã được cung cấp trước cho học viên

SYLLABUS

Cấu trúc khóa học được xây dựng dựa trên 3 môn nền tảng cấp độ chiến lược, Case Study cung cấp cho học viên, và được điều chỉnh phù hợp với hội viên CPA Úc (CPA Australia)

LỊCH HỌC DỰ KIẾN
CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

Lê Minh, CPA (Aust.), ACMA, CGMA

CHI TIẾT KHÓA HỌC

Ngày khai giảng28/4
Thời lượng48 giờ
Số buổi12 buổi
Pass guarantee100%
Học phí8.400.000 đồng
ĐĂNG KÝ