Những thay đổi sắp tới của chương trình CPA Úc (CPA Australia)

Năm 2018 một vài môn học của chương trình CPA Úc (CPA Australia) sẽ có sự thay đổi, dưới đây là một số thông tin cập nhật giúp bạn nắm bắt và điều chỉnh kịp thời kế hoạch học tập

A. Thay đổi đối với môn Advanced Taxation từ học kỳ 2 – 2018
Môn Advanced Taxation mới sẽ được nâng cao về mặt nội dung và yêu cầu kết quả, phù hợp với chương trình sau đại học và thỏa mãn yêu cầu đăng ký Registered Tax Adviser của Taxation Practitioner’s Board của Úc.

Nếu học viên dự định hoàn thành môn Advanced Taxtion từ học kỳ 2 – 2018, CPA Úc (CPA Australia) khuyến khích học viên nên học môn Thuế ở cấp Đại học, trước khi đăng ký học môn Advanced Taxation. Nội dung môn Advanced Taxation mới sẽ ở cấp bậc sau Đại học và yêu cầu học viên đã có kiến thức nền tảng về thuế

Các học viên CPA Úc (CPA Australia) muốn học từ học kỳ 2 – 2018 nhưng chưa học môn Thuế ở cấp bậc Đại học có thể:

  • Đăng ký môn Advanced Taxation chương trình CPA Úc (CPA Australia), tuy nhiên sẽ có trở ngại trong quá trình học do chưa có kiến thức nền tảng trước đó.

  • Đăng ký môn Thuế nền tảng (Introduction Taxation) của CPA Úc (CPA Australia)

  • Đăng ký môn Thuế cấp bậc đại học tùy theo nhu cầu của học viên.

Những thay đổi ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Nếu học viên có yêu cầu bắt buộc hoàn thành môn Advanced Taxation nhưng chưa hoàn thành, học viên có thể:

  • Đăng ký và hoàn thành môn Advanced Taxation trước học kỳ 1 – 2018.

  • Đăng ký môn Advanced Taxation mới từ học kỳ 2 – 2018 với trở ngại trong quá trình học do chưa có kiến thức nền tảng trước đó. CPA Úc (CPA Australia) không khuyến khích giải pháp này.

B. Môn tự chọn mới: Financial Planning – Investment Strategies

Kể từ học kỳ 1 – 2018, chương trình CPA Úc (CPA Australia) có thêm môn tự chọn Investment Strategies, bên cạnh 4 môn tự chọn trước đó. Điều này giúp học viên có thêm lựa chọn trong đăng ký, và giúp học viên có thêm kiến thức về mảng lập kế hoạch tài chính – Financial Planning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *