Strategic Management Accounting

MÔ TẢ MÔN HỌC
Môn học này đề cập đến vai trò của kế toán quản lý chiến lược ở các tổ chức hoạt động trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Môn học bao gồm các thảo luận về trách nhiệm và phán đoán nghề nghiệp, những phương thức đánh giá đầu tư, phân tích rủi ro kinh doanh và quản trị chiến lược.

Môn học Strategic Management Accounting sẽ giúp học viên:

 • Phát triển kỹ năng của kế toán chuyên nghiệp trong việc xây dựng, quản lý và nâng cao giá trị bền vững cho tổ chức thông qua việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý chiến lược khác nhau

 • Xây dựng kỹ thuật để thiết kế, thực hiện, đo lường và giám sát hoạt động của một tổ chức nhằm đề xuất chiến lược cải thiện

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Đề thi Strategic Management Accounting bao gồm phần thi trắc nghiệm và phần thi viết cho câu hỏi mở rộng (extended response questions)

SYLLABUS
MODULENỘI DUNGPHÂN BỔ THỜI GIAN HỌCTỶ TRỌNG ĐIỂM
1 - Introduction to strategic management accounting
 • The role of strategic management accounting
 • Understanding and supporting management
 • Management Accounting Systems
 • 15%10%
  2 – Creating organizational value
 • Value creation
 • Strategic management
 • 22%25%
  3 - Performance measurement
 • The role of performance measurement
 • Strategy, management control, and performance measurement
 • Determining performance measures and setting performance targets
 • 18%20%
  4 - Techniques for creating and managing value
 • Applying SMA concepts, tools and techniques to the value chain
 • Strategic cost management
 • Strategic profit management
 • 30%30%
  5 - Project management
 • Project management defined
 • Roles in project management
 • The management accountant's role in project selection
 • The management accountant's role in project planning
 • The management accountant's role in project monitoring and control
 • The management accountant's role in project completion and review
 • 15%15%
  6 - Case StudyThe case study module consolidates the understanding of strategic management accounting through completion of various tasks that require you to apply the concepts, tools and techniques covered in Modules 1 to 5 using a practical case study5%
   
  LỊCH HỌC DỰ KIẾN
   
  CHÍNH SÁCH KHÓA HỌC

  GIẢNG VIÊN

  Lê Minh, CPA (Aust.), ACMA, CGMA

  Nguyễn Thảo Vy, CPA (Aust.)

  CHI TIẾT KHÓA HỌC

  FULL SUPPORTREVISION
  Ngày khai giảng24/231/3
  Thời lượng44 giờ20 giờ
  Số buổi11 buổi5 buổi
  Pass guarantee100%
  40%
  Học phí6.000.000 đồng2.400.000 đồng
  ĐĂNG KÝ

  1-on-1 CUSTOMIZED

  Nếu bạn không thể tham gia được các lớp của FINERGY, bạn có thể tự thiết kế khóa học của bạn tùy theo nhu cầu bản thân.

  Ngày khai giảngThời lượngSố buổi
  Bạn được linh hoạt về mặt thời gian, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bản thân
  Ngôn ngữĐịa điểm họcHình thức
 • Tiếng Việt
 • Nhà
 • Skype
 • Tiếng Anh
 • Cafe
 • Trực tiếp
 • Nhận tư vấn từ FINERGY